Bez kategorii
19 kwietnia

Awans HLB M2 w rankingu firm audytorskich

Grupa HLB M2 zajęła wysokie miejsca w kolejnej edycji rankingu firm audytorskich opublikowanych przez Rzeczpospolitą i Parkiet. W ogólnej klasyfikacji zajęliśmy 11 pozycję (awans z miejsca 14), 12 miejsce wśród audytorów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i 12 wśród firm audytorskich klasyfikowanych pod względem wysokości przychodów. Ten awans zawdzięczamy zaufaniu naszych klientów i ciężkiej pracy audytorów. Pozycja HLB M2 potwierdza słuszność naszych zasad, według których wzajemny szacunek i zaufanie są podstawą efektywnej współpracy.