Doradztwo

W HLB M2 oferujemy szeroki wachlarz usług doradczych skierowanych do przedsiębiorstw i ich właścicieli, podmiotów rynku finansowego i działów księgowo-finansowych. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego projektu, elastyczność i zdolność dopasowania się do potrzeb naszych Klientów.

 

Wyceny i weryfikacja wycen

 

Nasi eksperci specjalizują się w usługach wycen przedsiębiorstw, spółek kapitałowych (akcji i udziałów), zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz innych aktywów, w tym wartości niematerialnych, portfeli wierzytelności i innych instrumentów finansowych.  Usługi te świadczymy m. in. na rzecz właścicieli chcących poznać wartość swojego biznesu, dla potrzeb transakcyjnych w celu ustalenia ceny aktywów oraz dla funduszy inwestycyjnych w celu ustalenia wartości aktywów funduszu do sprawozdania finansowego.

 

Sporządzamy i weryfikujemy testy na utratę wartości. Wraz z naszym działem audytu dokonujemy badania wycen dla potrzeb planu połączenia / planu przekształcenia, jak i uzasadnienia decyzji biznesowych.

 

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów poprzez odpowiednie rozpoznanie przedmiotu wyceny, dopasowanie i zastosowanie adekwatnej metody spośród metod rynkowych, dochodowych, majątkowych i innych oraz finalne przekazanie raportu z naszych prac. Rzetelnie sporządzona wycena pozwala na rozpoznanie potencjału przedsiębiorstwa i dalsze zarządzanie jego wartością poprzez dokonywanie trafnych decyzji biznesowych.

 

Analizy zasadności decyzji biznesowych

 

Skutki działań reorganizacyjnych bądź decyzje biznesowe o strategicznym znaczeniu mogą wymagać dodatkowego uzasadnienia w formie potwierdzenia przez niezależny podmiot. Odpowiadając na takie zapotrzebowanie naszych Klientów, sporządzamy analizy, pozwalające na uzasadnienie racjonalności decyzji biznesowych przed organami podatkowymi, wierzycielami lub nadzorem właścicielskim. W pracach analitycznych wykorzystujemy wiedzę i kompetencje biegłych rewidentów i doradców podatkowych. Oferujemy przygotowanie szerokiej gamy analiz i raportów, wśród nich:

 

 • strategia działania przedsiębiorstwa,
 • analiza finansowa i analiza strategiczna przedsiębiorstwa,
 • analiza projektu inwestycyjnego,
 • analiza rynkowych warunków transakcji, w tym emisji obligacji, sprzedaży akcji / udziałów,
 • fairness opinion – analiza finansowych warunków transakcji,
 • test prywatnego inwestora (TPI) dla podmiotów sektora finansów publicznych.

 

Due diligence

 

Niezbędnym elementem procesu transakcyjnego staje się due diligence – wielopłaszczyznowa analiza kondycji przedsiębiorstwa. W HLB M2 wspieramy naszych Klientów w procesie due diligence finansowego (w tym księgowego) oraz podatkowego. Dział doradztwa koordynuje ten proces, współpracując z ekspertami – biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi, w celu uzyskania jak najszerszego obrazu analizowanego przedsiębiorstwa i jednoczesnego zapewnienia wysokiej jakości doradztwa potencjalnemu nabywcy/sprzedającemu. Nasze kompetencje i sprawna komunikacja czynią z nas wartościowego doradcę w procesie transakcyjnym kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa.

 

Inne usługi doradcze

 

Nasze kompetencje pozwalają oferować również szeroki zakres innych usług doradczych:

 

 • doradztwo w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie działalności społecznie odpowiedzialnej i jej wpływu na wartość przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie ciągłości działania przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie i weryfikacja biznesplanów, wraz z analizą strategiczną i finansową,
 • przygotowanie prognoz finansowych i modelowanie finansowe, w tym do przygotowania biznesplanów,
 • ocena projektów inwestycyjnych i przedsięwzięć biznesowych,
 • analizy strategiczne,
 • analizy finansowe,
 • analizy otoczenia rynkowego.

 

Elastycznie dopasowujemy się do potrzeb naszych Klientów i staramy się odpowiadać na każde, nawet niekonwencjonalne i niewskazane powyżej zagadnienie. Zapraszamy do kontaktu z partnerem odpowiedzialnym za linię usług doradczych: marek.szprega@hlbm2.pl.