Księgowość

Wiemy, jak skomplikowane jest otoczenie, w którym prowadzony jest biznes. Dlatego dokładamy starań, aby klienci skupiali się tylko na swojej działalności, kwestie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych pozostawiając naszym specjalistom.

 

Nie jesteśmy tradycyjnym biurem rachunkowym, ani firmą outsourcingową. W centrum naszego zainteresowania nie są procesy, lecz klient oczekujący ponad standardowego wsparcia w dziedzinie raportowania, księgowości, kadr i płac. Odpowiadając za prowadzenie ksiąg rachunkowych, pełnimy również funkcję doradcy zarządu we wszystkich kwestiach związanych z finansami przedsiębiorstwa.

 

Wyróżnia nas jakość i podejście do obsługi klienta. Do każdego projektu dedykowany jest zespół złożony z biegłego rewidenta i doradcy podatkowego. Osoby te posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie biznesowe, które nie tylko pozwalają na wsparcie wykraczające poza księgowość i prawo bilansowe, ale również gwarantują bezpieczeństwo i zastosowanie najlepszych rynkowych praktyk.

 

Nasze zaangażowanie może mieć różny zakres, w zależności od potrzeb klienta. Jesteśmy w gotowi przejąć całość odpowiedzialności za sprawozdawczość finansową, lub wspierać klientów jedynie w  wybranych obszarach:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • kompleksowa obsługa kadrowa i płacowa
 • nadzór księgowy
 • outsourcing funkcji dyrektora finansowego
 • outsourcing funkcji głównego księgowego
 • sporządzanie (kompilacja) sprawozdań finansowych
 • sporządzanie (kompilacja) deklaracji podatkowych
 • raportowanie do urzędów i instytucji (raport NBP, raport statystyczny GUS, deklaracje Intrastat)

 

Korzystając z doświadczeń ekspertów działu doradztwa  podatkowego i działu doradztwa biznesowego mamy możliwość poszerzenia zakresu wsparcia naszych klientów o następujące obszary:

 • doradztwo IT w zakresie wdrażania systemów księgowych
 • ocena i projektowanie systemów kontroli wewnętrznej
 • wdrożenie MSR/MSSF
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • aktualizacja polityki rachunkowości
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych
 • aktualizacja dokumentacji cen transferowych
 • przygotowanie opinii podatkowych
 • reprezentowanie podatnika przed organami administracyjnymi i skarbowymi

 

Partner odpowiedzialny za linię produktową: andrzej.patyna@hlbm2.pl