Doradztwo Podatkowe

Wierzymy, że wiedza i doświadczenie sa podstawami do świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami klietów. Jednak dopiero zastosowanie indywidulanego podejścia i nieszablonowego myślenia dają gwarancję efektywnego rozwiązania problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi. Naszą ambicją jest kompleksowe wsparcie klientów we wszystkich obszarach specjalizacji doradców podatkowych HLB M2:
 
 

Bieżące doradztwo podatkowe

 

Oferujemy nasze wsparcie w zakresie podatkowych aspektów transakcji i zdarzeń gospodarczych oraz w zakresie poprawnych rozliczeń podatkowych. Obejmuje ono rozwiązywanie bieżących problemów m.in. z zakresu:

 • Podatków dochodowych
 • Podatków pośrednich (VAT, akcyzy i cła)
 • Podatków pracowniczych
 •  
   

  Przeglądy i audyty podatkowe

   

  Oferujemy weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu identyfikacji i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i potencjalnych ryzyk podatkowych. Przegląd podatkowy może zostać przeprowadzony w zakresie wybranego obszaru działalności, okresu rozliczeniowego bądź kategorii zdarzeń. W ramach przeprowadzonej weryfikacji wskazujemy również na potencjalne obszary, gdzie możliwe jest zmniejszenie obciążeń podatkowych.

   
   

  Due diligence podatkowe

   

  Przeprowadzamy badania due diligence w zakresie podatków, mające na celu identyfikację ewentualnych ryzyk podatkowych wynikających z rozliczeń podmiotu objętego due diligence, zarówno  na zlecenie inwestora, jak i sprzedającego (vendor due diligence).

   
   

  Dokumentacja cen transferowych – opracowanie i aktualizacja

   

  Wsprcie w zakresie dokumentacji cen transferowych obejmuje m.in.

  • sporządzanie i aktualizację dokumentacji cen transferowych,
  • wsparcia podatnika w przypadku kontroli podatkowej / kontroli skarbowej,
  • prowadzenie szkoleń z obszaru cen transferowych,
  • planowanie, przeglądy i inne działania związane z polityką cen transferowych.

   
   

  Podatki międzynarodowe

   

  Oferowane przez nas usługi obejmują m.in. przeglądy i analizy transakcji lub struktur międzynarodowych w aspektach:

  • prawidłowości zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • skutków transakcji międzynarodowych,
  • analizie transakcji z punktu widzenia obciążeń podatkiem u źródła w Polsce i za granicą oraz pomocy w minimalizacji obciążeń podatkiem u źródła.

   
  Dzięki członkostwu w sieci HLB International zrzeszających firmy doradcze z całego świata, mamy możliwość zapewnienia analizy transakcji również z punktu widzenia zagranicznych regulacji podatkowych.

   
   

  Opinie podatkowe

   

  Oferujemy analizę zagadnień z wybranego obszaru prawa podatkowego bądź konsekwencji podatkowych wskazanej transakcji.

   
   

  Restrukturyzacje podatkowe

   

  Nasze wsparcie może obejmować doradztwo, opinie lub analizy w zakresie:

  • Planowanego połączenia lub podziału
  • Likwidacji spółki
  • Przekształcenia formy prawnej
  • Reorganizacji grupy kapitałowej

   
   

  Planowanie podatkowe

   

  Celem tej usługi jest minimalizowanie obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nasze prace mogą obejmować m.in.:

  • Przegląd podatkowy w celu zidentyfikowania obszarów do optymalizacji
  • Stworzenie optymalnej z podatkowego punktu widzenia struktury grupy kapitałowej
  • Opracowanie najkorzystniejszej podatkowo struktury finansowania działalności w ramach grupy kapitałowej

   
   

  Podatkowe aspekty fuzji i przejęć

   

  Nasi klienci mogą liczyć na efektwne wsparcie na etapie planowania i prowadzenia fuzji i przejęć, obejmujące m.in.:

  • Due diligence podatkowe
  • Strukturyzację podatkową działalności podmiotu lub grupy kapitałowej
  • Tworzenie optymalnych podatkowo struktur przed transakcją
  • Wykorzystanie strat podatkowych

   
   

  Wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe

   

  Wsparcie naszych ekspertów w tym zakresie obejmuje:

  • pomoc w przygotowaniu wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa do Ministra Finansów
  • pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnej interpretacji Ministra Finansów

   
   

  Postępowania podatkowe

   

  Oferujemy wsparcie w toku kontroli skarbowej i podatkowej oraz w kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich szczeblach toczących się postępowań, w tym również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

   
   

  Wsparcie w sporządzaniu deklaracji podatkowych (tax compliance)

   

  Nasi klienci mogą liczyć na:

  • pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowych
  • pomoc w procesie rejestracji VAT podmiotów zagranicznych
  • wsparcie w wypełnianiu obowiązków z zakresu VAT na terenie Polski (VAT compliance)
  • przygotowanie deklaracji VAT, VAT-UE, raportów Intrastat, Jednolitego Pliku Kontrolnego

   
   

  Jednolity Plik Kontrolny – generowanie i weryfikacja

   

  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o uzgodnionej strukturze logicznej zawierający dane z systemu księgowego podatnika. Przekazywanie JPK organom administracji podatkowej to nowy obowiązek podatników wprowadzony w celu umożliwienia organom szybkiej weryfikacji poprawności rozliczeń podatkowych. Aktualnie podmioty inne niż mikroprzedsiębiorstwa mają comiesięczny obowiązek przekazywania rejestrów VAT w formie JPK do organów skarbowych. W tym obszarze nali klienci równiez mogą liczyć  wsparcie doradców podatkowych:

  • przy weryfikacji poprawności sporządzonego Jednolitego Pliku Kontrolnego
  • we wdrożeniu raportowania zgodnego z wymogami Ministerstwa Finansów
  • w bieżących problemach i wątpliwościach związanych z generowaniem JPK

   
   

  Szkolenia podatkowe

   

  Polski system prawa podatkowego charakteryzuje się wielką zmiennością. Doradcy podatkowi HLB M2 na bieżąco śledzą zmiany w aktach prawnych, orzecznictwie, interpretacjach przepisów. Tą wiedzą dzielimy się z klientami zarówno w formie konsultacji, jak i też szkoleń z wybranych zakresów prawa podatkowego i zmian w przepisach podatkowych. Szkolenia mogą być prowadzone zarówno jako szkolenia otwarte jak i szkolenia dedykowane, dostosowane do charakteru i zakresu działalności danego klienta.

   
   
   

  Partner odpowiedzialny za linię produktową: robert.nowakowski@hlbm2.pl