Legal information

HLB M2 sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 41/27
02-521 Warszawa
e-mail: info@hlbm2.pl
www.hlbm2.pl

KRS: 0000265086
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 967-125-05-62
REGON: 340226413

Zarząd:

Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu,
Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu,
Aleksandra Motławska – Członek Zarządu.

Firma audytorska numer 3149


HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit sp. k.

ul. Rakowiecka 41/27
02-521 Warszawa

Komplementariusz: HLB M2 sp. z o.o.

KRS: 0000380052

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 521-35-96-982
REGON: 142839770

Firma audytorska numer 3697


HLB M2 Audit PIE sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 41/27
02-521 Warszawa

KRS: 0000753977

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 521-37-56-090
REGON: 365890057

Zarząd:

Sebastian Dziadek – Prezes Zarządu

Firma audytorska numer 4123


HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Advisory & Business Services sp. k.

ul. Rakowiecka 41/27
02-521 Warszawa

Komplementariusz: HLB M2 sp. z o.o.

KRS: 0000660193

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 521-37-64-988
REGON: 366406796