Informacja prawna

HLB M2 Prosta Spółka Akcyjna

ul. Rakowiecka 41/27
02-521 Warszawa
e-mail: info@hlbm2.pl
www.hlbm2.pl

KRS: 0001106830, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 967-125-05-62
REGON: 340226413

Zarząd:

Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu
Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Motławska – Członek Zarządu

Firma audytorska numer 3149


HLB M2 Tax & Audit Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 41/27
02-521 Warszawa
e-mail: info@hlbm2.pl
www.hlbm2.pl

KRS: 0001009640, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 521-35-96-982
REGON: 142839770

Zarząd:

Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu
Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Motławska – Członek Zarządu

Firma audytorska numer 3697


HLB M2 Audit PIE Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 41/27
02-521 Warszawa
e-mail: info@hlbm2.pl
www.hlbm2.pl

KRS: 0000753977, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 521-37-56-090
REGON: 365890057

Zarząd:

Sebastian Dziadek – Prezes Zarządu

Firma audytorska numer 4123


HLB M2 Advisory & Business Services Sp. z o.o.

ul. Rakowiecka 41/27
02-521 Warszawa
e-mail: info@hlbm2.pl
www.hlbm2.pl

KRS: 0001015055, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 521-37-64-988
REGON: 366406796

Zarząd:

Maciej Czapiewski – Prezes Zarządu
Marek Dobek – Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Motławska – Członek Zarządu