Image

Księgowość i płace

Wiemy jak skomplikowane jest otoczenie, w którym prowadzony jest biznes. Dlatego dokładamy starań, aby klienci skupiali się tylko na swojej działalności, pozostawiając naszym specjalistom kwestie ksiąg rachunkowych, płac i rozliczeń podatkowych.

Nie jesteśmy tradycyjnym biurem rachunkowym, ani firmą outsourcingową. W centrum naszego zainteresowania nie są procesy i dane, lecz klient oczekujący specjalistycznego wsparcia w dziedzinie raportowania, księgowości i płac. Biorąc odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych, pełnimy też funkcję doradcy zarządu we wszystkich kwestiach związanych z finansami przedsiębiorstwa.

Wyróżnia nas jakość i unikatowe podejście do obsługi klienta. Do każdego projektu dedykowany jest zespół złożony z biegłego rewidenta, lub doradcy podatkowego. Ich kompetencje i wiedza biznesowa pozwalają nie tylko na wsparcie znacznie wykraczające poza standardową obsługę księgową, ale również gwarantują bezpieczeństwo i zastosowanie najlepszych rynkowych praktyk.

Nasze zaangażowanie może mieć różny zakres, w zależności od potrzeb klienta. Jesteśmy gotowi przejąć całość odpowiedzialności za sprawozdawczość finansową, lub wspierać klientów jedynie w wybranych obszarach.

Zakres wsparcia HLB M2 obejmuje m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości
 • kompleksową obsługę kadrową i płacową 
 • nadzór księgowy
 • outsourcing funkcji dyrektora finansowego
 • outsourcing funkcji głównego księgowego
 • sporządzanie (kompilacja) sprawozdań finansowych
 • sporządzanie (kompilacja) deklaracji podatkowych
 • raportowanie do urzędów i instytucji (raport NBP, raport statystyczny GUS, deklaracje Intrastat)

Korzystając z wiedzy i doświadczenia ekspertów działu doradztwa podatkowego i doradztwa biznesowego mamy możliwość poszerzenia zakresu usług księgowych o następujące obszary:

 • doradztwo IT w zakresie wdrażania systemów księgowych
 • ocena i projektowanie systemów kontroli wewnętrznej
 • wdrożenie i doradztwo w zakresie MSR/MSSF
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • aktualizacja polityki rachunkowości
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych
 • aktualizacja dokumentacji cen transferowych
 • przygotowanie opinii podatkowych
 • reprezentowanie podatnika przed organami administracyjnymi i skarbowymi

Specjalizacja

Księgowość wg MSSF

Kompilacja danych finansowych

Wdrożenia systemów raportowania finansowego

Image

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania
Kontakt