Andrzej Patyna

Partner, biegły rewident

Biegły rewident. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu (specjalizacja: rachunkowość). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na samodzielnych stanowiskach w działach finansowo-księgowych firm produkcyjnych i handlowych, w tym jako główny księgowy spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych i dyrektor finansowy w spółce z branży energetycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rachunkiem kosztów i zagadnieniami podatkowymi. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W HLB M2 od 2015 roku. Nadzoruje prace działów księgowości oraz kadr i płac.
Specjalizacja

Rachunkowość zarządcza

Systemy raportowania finansowego

Wdrożenia narzędzi IT do raportowania

Poznaj innych członków zespołu HLB M2
Image

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania
Kontakt
Image