Robert Nowakowski

Partner, doradca podatkowy

Doradca podatkowy. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od lipca 2002 r. pracował w Deloitte & Touche Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. w działach Rynki Finansowe oraz Międzynarodowe Prawo Podatkowe. Od stycznia 2005 r. zatrudniony w warszawskim biurze KPMG Tax sp. z o.o. (obecnie KPMG Tax M. Michna sp. k.) w dziale Podatku Dochodowego od Osób Prawnych (CIT). Od stycznia 2008 r. w HLB M2. Uczestniczył w pracach doradczych dla największych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na polskim rynku.

Robert specjalizuje się w usługach cen transferowych, w opodatkowaniu transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, w przygotowywaniu analiz zmierzających do wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lub za granicą, opodatkowaniu transakcji finansowych, restrukturyzacji spółek i przeprowadzaniu przeglądów podatkowych zmierzających do identyfikacji obszarów potencjalnych ryzyk podatkowych i nieprawidłowości formalnych oraz reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych.

Specjalizacja

Dokumentacje podatkowe

Due diligence podatkowe

Doradztwo M&A

Przeglądy i audyty podatkowe

Postępowania podatkowe

Optymalizacje podatkowe

Poznaj innych członków zespołu
Image

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania
Kontakt
Image