Maciej Czapiewski

Partner zarządzający, biegły rewident

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 1997 rozpoczął współpracę z W. Frąckowiak i Partnerzy Wielopolska Grupa Audytingowa jako asystent biegłego rewidenta. Od 2000 roku zatrudniony w HLB Frąckowiak i Wspólnicy (obecnie Grant Thornton), w roku 2003 został menedżerem kierującym 5-osobowym zespołem badawczym. Od kwietnia 2005 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą M2 Audyt.

W swojej pracy zawodowej kierował zespołami badawczymi podczas badania rocznych sprawozdań finansowych (między innymi): Porta KMI Poland Sp. z o.o., Porta KMI System Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Police S.A., Jutrzenka S.A., LPP S.A., Ponar-Wadowice S.A., Elektrociepłownia Gorzów S.A., Koelner S.A., Torfarm S.A., Morska Stocznia Remontowa S.A, Polomarket Sp. z o.o., Elbud Gdańsk Holding S.A., Wall Kraków Sp. z o.o., ZOT Radpol S.A., „Odejewski” Zbigniew Odejewski i Zdzisław Odejewski Sp.j. Zajmował się skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi: Grupy Kapitałowej Porta KMI Poland Sp. z o.o., Grupy Kapitałowej Huty Szkła Ujście S.A., Grupy Kapitałowej Koelner S.A., Grupy Kapitałowej LPP S.A., Grupy Kapitałowej Suwary S.A., Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni Gorzów S.A. Uczestniczył w przygotowaniu prospektów emisyjnych w związku z upublicznieniem walorów spółek: Zakłady Chemiczne Police S.A., Telmax S.A., Koelner S.A., Neonet S.A. Opracowywał analizy zgodności stosowanej polityki rachunkowości z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej m.im. dla: LPP S.A., Apator S.A., Jutrzenka S.A., Koelner S.A., Ponar-Wadowice S.A. Uczestniczył w przeglądach podatkowych, projektach due dilligence oraz przygotowywał szkolenia z zakresu rachunkowości dla Klientów oraz Biegłych rewidentów. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Wieloletni członek rad nadzorczych społek publicznych: PKO BP S.A. oraz Comarch S.A. Obecnie zasiada w radzie Caspar Asset Management S.A. Pasjonuje się historią Pomorza oraz wędrówkami krajoznawczymi.

Specjalizacja

Audyt spółek publicznych

Analizy finansowe

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć (M&A)

Doradztwo w zakresie rachunkowości

Due diligence finansowe

Poznaj innych członków zespołu HLB M2
Image

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania
Kontakt
Image