Damian Uszko

Partner, biegły rewident

Biegły rewident. Absolwent Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach. Z HLB M2 Audyt współpracuje od roku 2009, kolejno na stanowiskach asystenta, seniora i menedżera. W swojej pracy zawodowej uczestniczył między innymi w audytach sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych spółek publicznych Relpol S.A., Ponar-Wadowice S.A., Tim S.A., Elektrotim S.A., Mo-Bruk S.A., oraz pozostałych jednostek takich jak: spółki grupy FM „Glinik”, Grupa Kapitałowa „Classen”, spółki grupy ArcelorMittal Poland, Roto Frank Okna Dachowe Sp. z o.o., Ekstraklasa S.A., MaxCom S.A., Artifex Mundi Sp. z o.o., Marketing Investment Group Sp. z o.o., Turck Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska „Spomlek”, Mirosław Wróbel Sp. z o.o., Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Elstead Lighting Sp. z o.o. Brał udział w projektach IPO, due dilligence, w badaniach planów przekształcenia.
Specjalizacja

Audyt spółek publicznych

MSSF

Audyt spółek zagranicznych

Audit spółek produkcyjnych

Poznaj innych członków zespołu HLB M2
Image

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania
Kontakt
Image