Robert Szumlicz

Partner, biegły rewident, FCCA, CIA

Biegły rewident, FCCA, CIA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w dziale audytu w PriceWaterhouseCoopers (obecnie PwC) oraz jako dyrektor finansowy w polskiej filii spółki zagranicznej. Od 2009 roku w HLB M2, od 2011 roku jako partner. Robert specjalizuje się w obsłudze podamiotów z kapitałem zagranicznym. Prowadzi też projekty z zakresu audytu wewnetrznego. Posiada doświadczenia w badaniu spółek publicznych (Koelner, LiveChat Software, Venture Inc.), porjektach IPO (Venture Inc.)  oraz w audytach podmiotów i grup kapitałowych spoza rynku publicznego (m.in. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Aral Polska, HJH Polska, AIG / Amplico, WBK AIB Asset Management, Duni Poland, Wilka Polska, Endres + Hauser, Dendro Poland, spółki grupy NEUCA, spółki grupy ZCh POLICE, ECS Cable Protection, fundusze inwestycyjne zamknięte)
Specjalizacja

Audyt spółek zagranicznych

Audyt grup kapitałowych

Audyt wewnętrzny

IPO (część finansowa prospektu emisyjnego)

Certyfikaty

FCCA

CIA

Poznaj innych członków zespołu HLB M2
Image

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania
Kontakt
Image